Toepassingen

Lasercladden is interessant voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, corrosie, aantasting bij hoge temperatuur, enz. Doorgaans zijn dit vitale onderdelen van machines en procesinstallaties, vervaardigd uit kostbare materialen of halffabricaten, waaraan hoge eisen t.a.v. betrouwbaarheid en levensduur worden gesteld: